The Buttons כוכב יאיר צור יגאל ילדים ונוער

 

The Buttons כוכב יאיר צור יגאל ילדים ונוער

בשנת 2012 הקים גיא את קבוצת הילדים והנוער בשיתוף עם מתנ"ס כוכב יאיר - צור יגאל.

גיא הוא המנהל המקצועי.
מאמן ריצה - אוהד רפאל.

הקבוצה מחולקת לשתי רמות שונות:
רמה 1 מתמקדת בלימוד יסודות הטריאתלון על ענפיו השונים.
רמה 2 מתמקדת בהכנה לקראת התחרויות ושיפור הישגים.

הקבוצה מתאמנת בכוכב יאיר - צור יגאל. בנוסף מתאמנת בסוף שבוע בבני ציון.