The Buttons - יוקנעם מגידו

 

 

The Buttons - יוקנעם מגידו

1.      קבוצה חדשה בשיתוף פעולה עם יובל גולן , קבוצת ילדים ונוער הקבוצה משתתפת בתחרויות האגיוד ובמרוצים השונים.