The Buttons פולג - נתניה ילדים ונוער

The Buttons פולג - נתניה ילדים ונוער

בשנת 2012 הוקמה ע"י גיא קבוצת הקטקטים, ילדים ונוער בפולג.

גיא כפתורי הוא המנהל המקצועי.

טל כפתורי הוא המאמן הראשי של הקבוצה.

הקבוצה מתאמנת כקבוצה אחת מגובשת במטרה להתחרות בטריאתלון וליהנות.

האימונים מתקיימים במרכז עולם המים בפולג.

בנוסף הספורטאים מתאמנים באימון רכיבה פעם בשבוע בבני ציון.