The Buttons - טריאתלון בוגרים אודים - נתניה

The Buttons - טריאתלון בוגרים אודים - נתניה

בשנת 2014 הקים גיא את קבוצת הבוגרים בשיתוף עם תושבי מושב אודים.

גיא כפתורי הוא המנהל המקצועי של הקבוצה.

טל כפתורי, אוהד רפאל ובר שקד מאמנים את הקבוצה במהלך השבוע.

הקבוצה מתמקדת בלימוד יסודות הטריאתלון על ענפיו השונים, הכנה לקראת תחרויות ושיפור הישגים.

הקבוצה מתאמנת במושב אודים ונתניה, בנוסף לאימון רכיבה פעם בשבוע בבני ציון.